Vattenfall bij WindDay 2023  

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is samenwerking onmisbaar. Zowel binnen de energiesector, tussen publiek en privaat, als...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.