Vattenfall bij WindDay 2023  

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is samenwerking onmisbaar. Zowel binnen de energiesector, tussen publiek en privaat, als...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Het Zweedse energiebedrijf investeert fors in windenergie, als één van de oplossingen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.