Nieuws

Windpark Hollandse Kust Zuid doet mee aan onderzoek zeeleven

Vattenfall gaat onderzoeken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt bij een aantal kunstriffen die in het windpark Hollandse Kust Zuid zijn geplaatst. Bij de aanleg van het windpark in aanbouw werden negen kunstmatige rotsriffen geplaatst om de habitat aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de kabeljauw.

De riffen liggen er inmiddels twee jaar en zullen in juni voor het eerst worden onderzocht. Het doel is om de aanwezige biodiversiteit vast te leggen met video.

“We willen weten wat er gebeurt op zee en ook wat het nut is van de maatregelen die we nemen”, zegt Sytske van den Akker, marien bioloog bij Vattenfall. “We dragen daarom al jarenlang bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten die windparken hebben op het zeeleven en welke maatregelen we kunnen nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Die kennis delen we, zodat we er allemaal van kunnen leren.”

Kosten en baten natuurinclusieve maatregelen

Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie’ (KOBINE), een door het ministerie van LNV gesubsidieerd project waarbij de kosten en de baten van natuurinclusieve maatregelen in kaart worden gebracht. Het project is een samenwerkingsverband van Wageningen Marine Research, De Rijke Noordzee, Waardenburg Ecology en Wittenveen+Bos.

Oscar Bos, projectleider en werkzaam bij Wageningen Marine Research: “We zijn erg blij dat Hollandse Kust Zuid meedoet met dit project. Het is erg belangrijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van natuurinclusieve maatregelen en die ook te delen.”

Positieve impact op natuur

Vattenfall wil in 2030 met zijn activiteiten een netto positieve impact op biodiversiteit hebben. Aan de ene kant kan dat door maatregelen te nemen die negatieve effecten voorkomen of kunnen verminderen, aan de andere kant door positieve effecten zoveel mogelijk te versterken. Zo wordt bij het ontwerp van een windpark al rekening gehouden met lokale natuurwaarden en worden de turbines stilgezet wanneer kwetsbare vleermuizen of vogels in de buurt vliegen.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.