Veelgestelde vragen

Windpark Hollandse Kust Zuid

 • Waarom wordt Windpark Hollandse Kust Zuid gebouwd?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (2019). De regering bepaalt waar de windmolens op zee komen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft de aanbesteding uit, zo wordt bepaald welke partij de windparken bouwt.

 • Hoe kan Vattenfall het windpark subsidievrij bouwen?

  In het verleden was een subsidiebijdrage van de overheid nodig om een windpark op zee te bouwen. De manier waarop de overheid bij HKZ een locatie uitzoekt, voorbereidt, kant-en-klare vergunningen uitgeeft én de netaansluiting garandeert leidt tot minder risico. En dat zorgt voor lagere kosten. Hierdoor kan Vattenfall HKZ bouwen zonder financiële hulp van de overheid.

 • Hoe groot is het windpark?

  Het totale windgebied Hollandse Kust Zuid bestaat uit vier delen, ook wel kavels genoemd. Vattenfall bouwt alle vier de kavels. Kavel 1 bestaat uit 67 km2, kavel 2 bestaat uit 48 km2, kavel 3 bestaat 46 km2 en kavel 4 bestaat uit 64 km2. In totaal zal Hollandse Kust Zuid 225 km2 beslaan. Het windpark levert straks ongeveer 1.500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen.

 • Waar staat Windpark Hollandse Kust Zuid?

  Vattenfall bouwt het windpark in de Noordzee op ongeveer 18 kilometer afstand van de kust van Den Haag en Zandvoort. In sommige gevallen is dit verder. Zo is de afstand tussen de kust van Den Haag en het windpark 23,5 kilometer. De verste windmolen staat op 36 kilometer afstand uit de kust.

 • Waarom komt er een windpark op deze plek in de Noordzee?

  Om klimaatverandering tegen te gaan, heeft de Nederlandse overheid besloten dat er heel wat windparken bij moeten komen. Vattenfall beslist niet zelf over de locatie van een windpark, dat doet de overheid. De locatie van Hollandse Kust Zuid in de Noordzee is gunstig. De bodem is van goede kwaliteit en niet te diep. Via havens zoals IJmuiden en Rotterdam is het windpark goed bereikbaar.

 • Uit hoeveel windmolens bestaat het windpark?

  Windpark Hollandse Kust Zuid zal bestaan uit 139 windmolens. Vattenfall selecteerde Siemens Gamesa voor de levering van de windmolens.

 • Hoe hoog zijn de windmolens?

  De windmolens hebben een tiphoogte van 225 meter en een rotordiameter van 200 meter. De bladen van de windmolens zijn 97 meter lang.

 • Welk type windmolens komen er in het windpark?

  Vattenfall en Siemens Gamesa bundelen hun krachten om de nieuwste SGRE Direct Drive turbine in de Noordzee in te zette. Dit type kan een vermogen bereiken van 11MW.

 • Hoeveel groene energie levert het windpark op?

  Halverwege 2022 produceert het windpark de eerste energie. De verwachte productie komt overeen met de energieconsumptie van meer dan 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

 • Wat is het opgesteld vermogen van het windpark?

  Dit is het maximale vermogen van een windpark dat Vattenfall kan gebruiken onder normale omstandigheden. Dit windpark levert maximaal 1.500 MW.

 • Wanneer start de bouw van het windpark?
  In 2019 zijn er al voorstudies gedaan,  bijvoorbeeld op de zeebodem. In 2020 vond een UXO-onderzoek (niet-gesprongen explosieven) plaats om mogelijke explosieve objecten op de zeebodem verder te onderzoeken. De start van de installatie vond plaats in 2021. Het windpark is naar verwachting in 2023 operationeel.
 • Wie bouwt het windpark Hollandse Kust Zuid?

  Energieleverancier Vattenfall. Lees hier meer over Vattenfall en windenergie.

 • Is het windpark zichtbaar vanaf de kust?

  Of het windpark op zee zichtbaar is hangt af van allerlei omstandigheden. Denk aan weersomstandigheden, het tijdstip en het seizoen. Gemiddeld genomen is windpark Hollandse Kust Zuid bij helder weer is zichtbaar vanaf de kust.

 • Wat is de levensduur van het windpark?

  Windpark Hollandse Kust Zuid gaat 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat het windpark zo lang mogelijk mee gaat, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het windpark in de toekomst moeten afbreken, houden we rekening met de regels en maatregelen zoals deze zijn opgenomen in de vergunning.

Werkgelegenheid

Omgeving

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat zeevogels geen last hebben van de komst van het windpark?

  De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van zeevogels. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning en het kavelbesluit zijn opgenomen. Voor vogels zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals het stilzetten van windmolens onder bepaalde omstandigheden. Lees meer over Vattenfalls beleid rondom natuurbehoud en – bescherming.

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat vleermuizen geen last hebben van het windpark?

  De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vleermuizen. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning en het kavelbesluit zijn opgenomen. Voor vleermuizen zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals het stilzetten van windmolens onder bepaalde omstandigheden. Lees meer over Vattenfalls beleid rondom natuurbehoud en – bescherming.

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat vissen en zeezoogdieren geen last hebben van het windpark?

  De aanleg van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vissen en zeezoogdieren. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning en het kavelbesluit zijn opgenomen. Voor vissen en zeezoogdieren zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals een maximaal geluidsniveau tijdens het heien van de fundering. Er is echter nog veel te leren over het effect van offshore windparken op vissen en zeezoogdieren. Daarom begeleidt en initieert Vattenfall een aantal onderzoeksprojecten. Zo is Vattenfall co-sponsor van het DEPONS project. Effecten van heiwerkzaamheden op de bruinvispopulatie worden geanalyseerd, daardoor is er nu een berekeningsmodel beschikbaar. Bekijk het model hier. Daarnaast onderzoeken we effecten van windparken op zee bij zalmen, forellen en dolfijnen.

 • Mag ik straks nog vissen op deze locatie in de Noordzee?

  Windpark Hollandse Kust Zuid is vanaf 1 maart 2022 niet meer toegankelijk voor de veiligheid van vissers en de ontwikkelaars van het windpark. Dit geldt voor de hele periode van de bouw. De exacte regels over doorvaart en medegebruik van windparken op zee worden nog verder uitgewerkt door de Nederlandse overheid. Hoogstwaarschijnlijk is vissen toegestaan mits je op een veilige afstand van de windmolens blijft.

 • Hoe kan ik meebeslissen over het windpark?

  Er is al veel besloten. We weten waar het windpark komt en wanneer de windmolens schone stroom leveren. Hollandse Kust Zuid is een naam die de overheid heeft bedacht.

 • Welke gevolgen heeft Hollandse Kust Zuid voor de visserij en andere gebruikers van de Noordzee?

  Het Hollandse Kust Zuid-gebied van 225 km2 is volledig eigendom van de Nederlandse staat. Het gebied blijft open voor doorgang en medegebruik. Hoe dit tot in detail verder wordt uitgewerkt is aan de overheid. We staan open voor samenwerking waar nodig en zijn al in nauw overleg met natuurbeschermingsorganisaties en potentiële medegebruikers om mogelijkheden voor medegebruik te verkennen. Tijdens de bouw is het gebied vanaf 1 maart 2022 volledig afgesloten.

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.


Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.