Nieuws

De Noordzee opruimen, beschermen én ontdekken

Nederland heeft een lange en rijke geschiedenis met de Noordzee. We gebruiken haar voor transport, visserij, toerisme en natuurlijk voor (wind)energie. De laatste jaren groeide het besef, dat de Noordzee een cruciaal onderdeel is van ons ecosysteem. Dat heeft ervaren Noordzee wrakduikers al in de jaren ’90 aangezet tot de start van stichting ‘Duik de Noordzee Schoon’ (DDNZS). Enthousiaste vrijwilligers helpen bij het opruimen van afval op wrakken in de Noordzee, waarbij zij tegelijkertijd onbekende ecologische geheimen van de Noordzee ontdekken en in beeld brengen.

Spooknetten in onze Noordzee zijn een serieus probleem voor het leven op en rond de scheepswrakken. (Sport)vissers verliezen soms hun netten en lijnen, doordat ze achter wrakdelen blijven hangen. Vissen worden onbedoeld via deze netten en lijnen gevangen, net als krabben en kreeften en sterven een langzame dood. Soms raken dolfijnen of zeehonden verstrikt met verdrinking als gevolg. Maar ook het intensieve containerverkeer over zee laat helaas zijn sporen na. Denk bijvoorbeeld aan de ramp met de MSC Zoë in januari 2019. Er vielen toen 342 containers met spullen in zee. Tot op de dag van vandaag kom je het afval hiervan tegen bij de wrakken in de Noordzee en op onze stranden.

De Noordzee schoon duiken

Stichting Duik de Noordzee Schoon doet hier iets aan. DDNZS is een (ANBI)organisatie zonder winstoogmerk, waar je niet meer omheen kunt als het gaat over het belang van de Noordzee. De duikers van DDNZS hebben de afgelopen jaren al talloze visnetten, vislood, waterkokers, bad- en donzen jassen, kleden, dekens, scheermesjes, auto-onderdelen (koplampen) en elektrische snoeren verwijderd. Een enorme hoeveelheid van ruim 100.000 kilo aan onderwaterafval.

Sjoerd Veldkamp, Projectmanager bij Vattenfall, enthousiast sportduiker én vrijwilliger bij de stichting geeft aan: “Ik ben er trots op dat Vattenfall stichting Duik de Noordzee Schoon ondersteunt. Hierdoor kunnen we als vrijwillig duiker activiteiten uitvoeren die bijdragen aan het herstel, het laten floreren van de biodiversiteit en het uitdragen van kennis over de onderwaterwereld in de Noordzee.” 

Windpark en ecologie gaan hand in hand

Ecologie is een van de belangrijke aandachtspunten, als een windpark gebouwd wordt. Vattenfall is zeer betrokken bij alle milieutechnische en ecologische ontwikkelingen van de Noordzee en heeft zelf veel expertise op dit gebied in huis. Bij het bouwen van een windpark op zee zijn er allerlei vergunningseisen, waaronder die op het gebied van ecologie. Door het partnership met stichting ‘Duik de Noordzee Schoon’ kunnen we de Noordzee schoner maken en tegelijkertijd kan de opgedane ecologische kennis gebruikt worden bij de aanleg van de windparken. Zo zijn tijdens de bouw van het windpark Hollandse Kust Zuid kunstriffen aangelegd, die de kraamkamers voor nieuw onderwaterleven vormen.

Benieuwd naar de onderwaterwereld van de Noordzee? Bekijk dan de video Duik de Noordzee schoon op YouTube
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.