Nieuws

Vattenfall bij WindDay 2023  

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is samenwerking onmisbaar. Zowel binnen de energiesector, tussen publiek en privaat, als tussen wind op land en wind op zee. Tijdens WindDay 2023 komen alle stakeholders uit de energiesector samen om te bouwen aan de toekomst. Eén van de sprekers op WindDay is Ireen Geerbex, Senior Manager Ontwikkeling Wind op Zee bij Vattenfall. Ze gaat het onder andere hebben over hoe de ontwikkeling van Windpark Hollandse Kust Zuid Vattenfall en de windsector helpt om toekomstige parken (nog) beter te realiseren.   

WindDay is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten, zowel op land als op zee. Op de congresdag wordt er onder andere besproken hoe je binnen de Nederlandse windsector onderscheidend en aantrekkelijk blijft. Ireen: “De markt staat op dit moment onder hoge druk en dat is een grote uitdaging. Er is enorme competitie en de hele keten lijdt onder de prijsstijgingen. We moeten ons dus niet laten verblinden door het succes van de afgelopen jaren. Het fundament voor wind op zee, namelijk een stabiele uitrol, aanvaardbare risico’s en rendabele projecten, moet ook voor de toekomst overeind blijven.”  

Ook aan de vraagkant moeten er ontwikkelingen zijn, zegt Ireen: ”Voor een succesvolle uitrol van wind op zee is het van belang dat ook de vraag naar groene energie voldoende is. Grootschalige elektrificatie, in het bijzonder van de industrie, is dus van belang. Daarbij moeten we ook nadenken over de beste manier om wind en zon te kunnen inpassen in het energiesysteem van de toekomst. Door flexibilisering van de vraag bijvoorbeeld, en door grotere productie van waterstof. Maar ook duurzaamheid is een belangrijke pijler voor Vattenfall. Want energie moet niet alleen groen zijn, maar ook duurzaam als we kijken naar de winning ervan en het hergebruik van materialen. We zijn dan ook één van de aanjagers van het recent ondertekende IMVO-convenant en hebben drie turbines van Hollandse Kust Zuid voorzien van recyclebare bladen. Ook op het gebied van ecologische impact is er nog veel te leren. Daar zetten we als Vattenfall graag een aantal stappen extra. Zo zijn we onlangs partner geworden in het Kobine project, waarbij we samen met wetenschappers van onder andere universiteit Wageningen gaan kijken naar de kosten en baten van de kunstmatige riffen binnen windpark Hollandse Kust Zuid. Zodat we in de toekomst nóg betere keuzes voor de natuur kunnen maken.”  

Bekijk de video met Ireen Geerbex over de visie van Vattenfall op de energievoorziening van de toekomst.

Lees meer over de sprekers en het programma op de website van Windday 2023.  

Foto: WindDay 2023
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.