Nieuws

“Samen kunnen we de veiligheid van onze mensen nog beter waarborgen”

Soms vind je dat wat je nodig hebt om beter te kunnen functioneren vlakbij. Zo gaan de IJmuidense buren Vattenfall en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) samenwerken door samen oefeningen en trainingen op zee te organiseren. En buren moeten elkaar helpen, dus doneert Vattenfall samen met haar partners BASF en Allianz een mooi bedrag aan de KNRM om haar trekkerpark te elektrificeren. 

Als begin 2022 storm Corrie over de Nederlandse kust raast, laat de ankerverbinding van het vrachtschip Julietta D. los waardoor het schip op een van de funderingen van windpark Hollandse Kust Zuid botst. De beelden van de bemanning die met een helikopter van het onbestuurbaar zwalkende schip worden getild, gaan de hele wereld over.

Een paar maanden later ontdekt Jonas van Mansfeld, CFO Offshore Wind bij Vattenfall, dat de KNRM na de evacuatie nog urenlang op zee aanwezig is. Vechtend tegen windkracht 11 en golven van 9 meter hoog houden ze het schip in de gaten. Hij is diep onder de indruk, zeker als hij hoort dat de mensen bij de KNRM hun werk vrijwillig doen en dat de kosten van de reddingstations volledig worden gefinancierd uit donaties en giften. “Wij zijn voor onze veiligheid op zee onder andere afhankelijk van de professionaliteit en inzet van deze mensen. Hun toewijding en inzet raakte me.” 

Van Mansfeld benadert HKZ-partners BASF en Allianz en vindt ook gehoor bij het O&M-team van Vattenfall in IJmuiden, waar de werkzaamheden en het onderhoud van windpark Hollandse Kust Zuid gecoördineerd worden. Samen stellen ze een mooi bedrag beschikbaar: dit jaar wordt een eenmalig bedrag overgemaakt en in de volgende vijf jaar ontvangt de KNRM jaarlijks een donatie.

E-trekkers

Het kantoor van de KNRM staat in IJmuiden, op een paar steenworpen afstand van Vattenfalls O&M-kantoor. In de bestuurskamer met uitzicht over de haven en de zee vertelt fondsenwerver Jeroen Wooning dat het geld besteed gaat worden aan de verduurzaming van de KNRM. “Duurzaam opereren betekent onder andere dat wij nadrukkelijk keuzes maken om op termijn onze reddingboten en voertuigen CO2-neutraal te laten varen en rijden”, aldus Jeroen Wooning. “We varen al bijna 200 jaar en willen dit blijven doen, maar dan wel op de meest duurzame manier. Bovendien is het voor de vrijwilligers veel prettiger werken wanneer een tractor of een schip minder uitstoot.”

Met de financiële impuls gaat de KNRM onderzoek doen naar de haalbaarheid van geëlektrificeerde, waterdichte trekkers om reddingboten vanaf het strand te lanceren. Jeroen Wooning: “We hebben al een landbouwtractor aangeschaft die we willen ombouwen tot e-trekker. Als dat een succes wordt, dan willen we in de toekomst alle negentien trekkers voorzien van een emissievrije aandrijving.”

Goede buur

Naast de donaties gaat Vattenfall met buurman KNRM uitwisselingen tussen hun teams opzetten en gaan ze samen de zee op. “We gaan kijken of we in IJmuiden samen noodoefeningen en veiligheidstrainingen op zee kunnen organiseren, om van elkaar te leren en voorbereid te zijn op mogelijk toekomstige situaties”, licht Jonas van Mansfeld de samenwerking toe. “Samen kunnen we de veiligheid van mensen op zee, inclusief onze medewerkers, nog beter waarborgen.”

Jeroen Wooning is ook heel blij met de samenwerking: “De KNRM draagt zorg voor de veiligheid van mensen op zee. De windindustrie is vol in ontwikkeling en gaat groeien. Hierdoor ontstaan er meer vaarbewegingen op de Noordzee. Het is goed om samen met Vattenfall te oefenen en te ontdekken hoe we elkaar kunnen vinden om de veiligheid te waarborgen van onze vrijwilligers en de medewerkers van Vattenfall. Kennis delen over wat Vattenfall doet op gebied van veiligheid en hoe we samen kunnen werken op momenten dat het nodig is als moeder natuur doet wat zij doet.

Met de toenemende activiteiten voor het ontwikkelen van windenergie op zee blijft voor Vattenfall de veiligheid van de mensen die daar aan het werk zijn topprioriteit. Dat sluit goed aan bij de missie van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij: het redden en voorkomen van slachtoffers op zee. Om de KNRM in haar uitdagende werk te ondersteunen, geven Vattenfall, BASF en Allianz – eigenaren van windpark Hollandse Kust Zuid – samen met het Operations & Maintenance-team van Vattenfall in IJmuiden de KNRM een financiële impuls om bij te dragen aan haar wens voor een duurzame toekomst. Vattenfall-klanten kunnen daarnaast ervoor zorgen dat de vrijwilligers van de KNRM ook in de toekomst op een veilige en duurzame manier het reddingwerk kunnen uitvoeren door hun Vattenfall punten aan de KNRM te doneren.

Foto: Gert-Jan OnderwaterVolg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.