Nieuws

Mijlpaal HKZ: we zijn halverwege de bouw!

“We zijn halverwege de bouw van ‘s werelds eerste offshore windpark dat wordt gerealiseerd zonder subsidies. Dit is een belangrijke mijlpaal waar we allemaal erg trots op kunnen zijn”, zegt Søren Andersen, Senior WTG Installation Package Manager Hollandse Kust Zuid bij Vattenfall. 

Als je met Søren spreekt, krijg je echt een idee wat het betekent om – wanneer operationeel – het grootste offshore windmolenpark ter wereld te bouwen. Het werk gaat 24/7 door, bij tij en ontij. 

De bemanning die werkt op het Cadelar Wind Osprey installatieschip, begon op 14 april met de werkzaamheden, toen de COVID-beperkingen nog van kracht waren. Dit betekende testprocedures voor elk bemanningslid, incidentele quarantaine aan boord en daarmee het managen van de bezetting en logistiek met inachtname van de uiteindelijke beschikbaarheid van mensen. Terwijl de strikte regels en voorschriften voor de meeste mensen in het voorjaar werden opgeheven, werd het COVID-protocol tot slechts een paar weken geleden op het schip gehandhaafd om COVID-uitbraken op zee te voorkomen.  

De Wind Osprey maakt rondvaarten met onderdelen voor 4 turbines per trip. Afhankelijk van de weersomstandigheden hebben de reizen een duur van 5 tot 12 dagen. De bemanning werkt 12 uur per dag aan boord en werkt in een ‘2 weken-op’ en ‘2-weken-af’-schema. In enkele situaties leidde slechte weersomstandigheden ertoe dat de bemanning vertraging opliep bij het overstappen van het schip en dus vertraging opliep bij hun thuiskomst. De COVID-regels in combinatie met deze vertragingen als gevolg van het weer kunnen gemakkelijk een negatieve impact hebben op de motivatie van de bemanning. Des te meer reden voor Søren om trots te zijn op het installatieteam, dat erin slaagde om op koers te blijven en de klus te klaren. 

De klus klaren op zichzelf is al geen routinewerk. Het is de eerste keer dat de 11MW windturbines van Siemens Gamesa en een serie achter elkaar worden geïnstalleerd en vrijgegeven voor commerciële productie. De grootte en het gewicht van de turbines vereisten een grondige engineering en planning om ze op het schip te laden. “Dit is een prestatie van hoog niveau, in een energie-industrie die deze innovatieve en grootschalige projecten zonder subsidies realiseert”. 

“Daarbij is de integratie van biodiversiteit in het technisch ontwerp, door natuurinclusief bouwen met aangelegde riffen en open funderingen (waterverversingsgaten in de fundatiepalen) echt geweldig”, zegt Søren. “Als je zeehonden in en uit de fundatiepalen ziet zwemmen, draagt ​​dat bij aan het enthousiasme voor het project en onze missie. Het creëren van fossielvrij leven binnen één generatie betekent het opwekken van hernieuwbare energie en tegelijkertijd het behouden van het mariene ecosysteem.”

Foto: Vattenfall/Charles Walker 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.