Nieuws

Officiële opening O&M gebouw in IJmuiden  

Woensdag 21 september vond de officiële opening plaats van het Operations & Maintenance- gebouw in IJmuiden. Vanuit dit gebouw vinden de komende 35 jaar de beheer- en onderhoudsactiviteiten van Vattenfall aan windpark Hollandse Kust Zuid plaats.  

Het gebouw, ontworpen en gerealiseerd door Wouter Jonker van Vattenfall in samenwerking met architect Marc van de Velde, is CO2-neutraal gebouwd, en grotendeels circulair. Hiermee houdt Vattenfall - naast het opwekken van duurzame energie – ook de voetafdruk in het beheer en onderhoud zo klein mogelijk. Het gebouw zal circa 60 mensen huisvesten. Deze 60 mensen onderhouden na oplevering de windturbines om een zo groot mogelijk deel van de tijd op volledige capaciteit te kunnen draaien en groene energie te produceren. 

Tijdens de opening sprak Robin van Buchem, Directeur Operations & Maintenance, zijn waardering uit over de constructieve samenwerking die Vattenfall ondervond bij het vestigen in de Zeehaven van IJmuiden. Als openingshandeling viste Peter van den Meerakker, directeur van de Zeehaven IJmuiden, de sleutel van het gebouw uit de Noordzee en overhandigde deze aan Vattenfall. Hiermee gaf hij aan dat de sleutel voor succes ligt in het hand-in-hand laten gaan van het opwekken van duurzame energie met het beschermen van het ecosysteem van de Noordzee, een ambitie die Vattenfall hoog in het vaandel heeft staan. Directeur Renewable Energy van HKZ mede-eigenaar BASF, Tobias Staeb, benadrukte de inzet en positieve drive vanuit BASF en derde mede-eigenaar Allianz om zich samen met Vattenfall sterk te maken voor de succesvolle exploitatie van het windpark, in combinatie met een gezonde ecologie in de Noordzee. Met buren, partners en contractpartijen werd vervolgens getoost op een voorspoedige toekomst van het windpark en de samenwerking. 

Het streven is om medio 2023 alle turbines van windpark Hollandse Kust Zuid te hebben geïnstalleerd. De komende maanden blijven de bouwactiviteiten doorgaan. Windpark Hollandse Kust Zuid zal gestaag meer duurzame energie aan het net leveren. Windpark Hollandse Kust Zuid wordt gebouwd door Vattenfall en is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz.  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.