Nieuws

HKZ kabelcampagne start met complexe ‘load out’ in Velsen-Noord

Naast de funderings- en turbine-installatiecampagnes is er bij de bouw van Hollandse Kust Zuid ook belangrijk werk voor het kabelinstallatie team. Deze zogenaamde inter-array kabels zullen het opgewekte vermogen van de 11 MW turbines overdragen naar de Tennet onderstations, van waar de stroom via de kabels van TenneT naar land wordt getransporteerd. Carlo Rebecca is Cable Manufacturing Manager bij Vattenfall. Hij vertelt meer over het overbrengen van de kabels vanaf het WIND B.V. dok in Velsen-Noord naar het installatieschip de Seaway Aimery. 

De inter-array kabels verbinden dus de turbines met de Tennet onderstations. De kabels voor HKZ kavels 1&2 worden door TKF geproduceerd. De fabricage van de kabels voor HKZ 3&4 wordt gedaan door Prysmian. Seaway Offshore Cables (SOC) installeert de kabels en is hier in april mee gestart.  

TKF produceerde de kabels in hun fabriek in Lochem, Gelderland. Daarna zijn de kabels naar Velsen-Noord getransporteerd en opgeslagen op het terrein van WIND B.V.. Van hieruit worden ze tijdens de load-out overgeladen op het SOC-installatieschip Seaway Aimery. Carlo Rebecca: “Dit is een heel belangrijk proces. Het is de definitieve overdracht van de kabels van de fabricagefase naar de installatiefase. Het is een complexe activiteit, omdat het afstemming vereist tussen de losplaats, het kabel-legschip en alle andere betrokken partijen.” 

Carlo Rebecca, foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Kranen, motoren en rollenbanen 

De kabel wordt tijdens het uitladen met een kabelmotor door een kraan uit hun opslagtanks gehaald. Daarna wordt de kabel via een rollenbaan naar de kade verplaatst om vervolgens door het water op het achterdek van de Seaway Aimery getrokken te worden. In het ruim van de Seaway Aimery bevinden zich twee kabelcarrousels waarop 4250 ton aan kabel kan worden opgeslagen. 

Carlo: “In maart hadden we de eerste load out van het project. In onze voorbereiding was er veel aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende partijen en vooral ook voor de operationele veiligheid. Met de zware kabels, de rollenbanen, de kraan, de verschillende trekmotoren en vorkheftrucks om de rollenbanen te verplaatsen, is de load out een logistiek complexe procedure. Er zijn nogal wat potentiële risico’s aan deze activiteit verbonden, dus het is belangrijk dat alle partijen allemaal op één lijn zaten en dat iedereen precies wist wat er zou moeten gebeuren.” 

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Geleerde lessen 

Nadat de kabels op het schip waren geladen, werden ze getest om te controleren of er niets beschadigd was. Carlo: “We zijn erin geslaagd om de kabel veilig op het schip te krijgen. We hebben enkele lessen geleerd die we meenemen naar de volgende kabel load out, aan het einde van deze maand. Dit zal de goede samenwerking tussen alle partijen alleen maar verbeteren. Iedereen was gefocust op het realiseren van een succesvolle en veilige operatie. De communicatie en het vertrouwen tussen TKF, Seaway en Vattenfall was goed!” 

Na het laden in de Seaway Aimery worden de kabels op de offshore locatie geïnstalleerd. De kabels worden uit het schip getrokken en op de zeebodem gelegd. Ter hoogte van de locatie van de toekomstige windturbine wordt de kabel vervolgens in de fundatie van de turbine getrokken en uiteindelijk bovenop de fundatie opgeslagen. Daarna kan de windturbine op de fundatie worden geïnstalleerd en worden aangesloten op de kabel. Tijdens de trip van de Seaway Aimery worden 24 turbinelocaties aangekoppeld. Bij de volgende twee load outs gaat het om 31 en 15 aansluitingen. In juli wordt HKZ 3-4 geïnstalleerd. Het is de verwachting dat de eerste stroom van windpark Hollandse Kust Zuid al in mei dit jaar wordt geproduceerd. 

Foto: Vattenfall/Jorrit LousbergVolg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.