Nieuws

Vattenfall en BASF gaan als partners verder met de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid

Industrial plant steel

Om het doel van fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, wil Vattenfall blijven investeren in duurzame energie en fossielvrije projecten. Het vinden van partners om de investeringskosten mee te delen is een belangrijke pijler onder Vattenfall’s groeistrategie. Voor offshore windpark Hollandse Kust Zuid hebben Vattenfall en BASF in juni overeenstemming bereikt over de verkoop van 49,5 procent van de aandelen, geproduceerde stroom en Garanties van Oorsprong (GvO’s) van het windpark. Hugo Kamps, commercieel projectmanager van Hollandse Kust Zuid, was betrokken bij de verkoop en vertelt meer over het proces.

De totale investering van BASF zal ongeveer €1,6 miljard bedragen, inclusief de bijdrage aan de bouw van het windpark. Hugo: “Het is een intensieve tijd geweest naar deze verkoop toe. Direct na het definitieve investeringsbesluit in juni 2020 zijn we met de voorbereidingen van de verkoop begonnen door een aantal adviseurs in te huren die ons hielpen met zorgvuldige analyses op het gebied van techniek, financiën, en allerlei juridische aspecten. Het doel daarvan was om zoveel mogelijk vragen van een toekomstige investeerder te beantwoorden middels een onafhankelijk rapport van adviseurs met een objectieve blik op het project.

Spin in het web

Hugo: “Als commercieel projectmanager was ik bij nagenoeg het gehele proces betrokken, behalve bij het technische deel, dat deed de technisch projectmanager samen met het team van ingenieurs. Het is niet zo dat ik een expert ben op alles; ik fungeerde als spin in het web tussen het commerciële team en de adviseurs en zorgde ervoor dat bepaalde stukken aangeleverd werden en vragen werden beantwoord. Denk bijvoorbeeld aan contracten en financiële stukken. Deze werkzaamheden liepen parallel aan de voorbereidingen van de bouw van het windpark zelf. Mijn team en ik hadden dus eigenlijk een dubbele baan het afgelopen jaar.” Het windpark zal volgens de planning in 2023 volledig operationeel zijn. Met 140 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 1,5 Gigawatt is het straks het grootste offshore windpark ter wereld.

Innovatief en emissiearm

BASF wil zijn deel van de elektriciteit gebruiken om de chemische productie op locaties in heel Europa te ondersteunen. BASF en Vattenfall hebben een langlopende afnameovereenkomst gesloten voor meerdere jaren. Dit geeft BASF de mogelijkheid om innovatieve en emissiearme technologieën toe te passen op verschillende BASF-productielocaties in Europa. De Verbund-productielocatie van BASF in Antwerpen gaat het meest profiteren van de duurzame energie die door Hollandse Kust Zuid wordt geproduceerd. De Antwerpse locatie is de grootste chemische productielocatie in België en de op één na grootste BASF-productielocatie ter wereld.

Het windpark levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Nederlandse doelstellingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie en vermindering van broeikasgassen. In Nederland werken ruim 1.500 mensen voor BASF, verspreid over verschillende locaties. Hier worden producten voor tal van sectoren ontwikkeld, geproduceerd en verkocht.

Partner aan boord

“De nieuwe overeenkomst verandert in de praktijk weinig aan onze werkzaamheden”, legt Hugo uit. “Vattenfall en onze leveranciers blijven verantwoordelijk voor de bouw, en later voor het beheer en onderhoud van het windpark. De constructiemanager en ik gaan BASF wel regelmatig bijpraten over de voortgang van de bouw. Gaat alles volgens planning? Zijn er nog grote aanpassingen geweest? Dit soort vragen is voor onze partner natuurlijk van groot belang. Het is fijn dat we nu een partner aan boord hebben die deelt in de opbrengsten en risico’s, omdat dit het eerste subsidievrije windpark ter wereld is en de inkomsten daarmee minder zeker zijn dan bij windparken die nog wel subsidie ontvangen. En het is natuurlijk belangrijk dat voor Vattenfall nu weer meer financiële ruimte ontstaat om door te blijven investeren in nieuwe projecten. Om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken zullen we moeten blijven groeien, en daarbij zijn partners essentieel.”

Financiële ruimte

Offshore windenergie speelt een cruciale rol in het doel van Vattenfall om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Vanwege de hoge investeringskosten van offshore windparken is het belangrijk voor Vattenfall om gelijkgestemde partners te vinden. Zo kunnen er sneller nieuwe investeringen worden gedaan in duurzame energieprojecten, en zo helpen investeerders Vattenfall de energietransitie te versnellen.

Ook BASF heeft duidelijke groene doelen. BASF heeft als streven de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met zeker 25 procent te reduceren en in 2050 een netto-nul emissie te bereiken. Om fossiel opgewekte elektriciteit te vervangen door fossielvrije elektriciteit, hanteert BASF een ‘make and buy’-aanpak. Om hun kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten, zoekt BASF mede-investeerders voor dit project.

Hugo: “Het zijn drukke maanden geweest voor heel veel collega’s, maar we zijn erg blij met het vertrouwen van BASF en kijken er erg naar uit om het windpark samen met hen verder te ontwikkelen.”

Foto’s: Vattenfall
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.