Nieuws

2021: starten met de bouw van Hollandse Kust Zuid

Nog iets meer dan twee jaar te gaan, dan wekken de 140 windmolens van Windpark Hollandse Kust Zuid groene stroom op. Voor dat we zover zijn, moet er nog veel werk verzet worden. In 2021 start Vattenfall met de eerste bouwwerkzaamheden op zee. We spraken Sven Mey, construction manager, over de planning en de uitdagingen die horen bij het werken op zee. Want om het windpark op tijd op te leveren, is meer nodig dan een solide planning en goede weersomstandigheden.

Vanaf juni: installeren bodembescherming

Deze zomer zijn de eerste werkzaamheden voor windpark Hollandse Kust Zuid zichtbaar aan de horizon. Vanaf juni varen de eerste schepen uit om stenen af te leveren voor de zogenaamde erosiebescherming op de turbinelocaties. Er worden rotsen geplaatst die de monopiles (fundering van de windturbines, red.) beschermen tegen golven en stromingen. Golven en stromingen kunnen erosie van de zeebodem rondom de monopiles veroorzaken. De rotsen moeten hiertegen beschermen.

Vanaf juli: heien eerste monopiles

Vanaf juli worden de eerste funderingen geplaatst. Sven legt uit hoe dit werkt: “Ons installatieschip voor de funderingen de ‘Seaway Strashnov’ – een 183 meter lang en 47 meter breed kraanschip – zal drie complete sets aan monopiles en secondary steel onderdelen ophalen vanaf de kade van onze funderingsleverancier op de Maasvlakte in Rotterdam. Het installatieschip vaart naar de locatie op zee om de monopiles en secondary steel onderdelen, zoals het interne luchtdichte platform, het externe werkplatform en de aanlegsteiger, te installeren.”

De monopiles variëren enigszins in grootte en gewicht, afhankelijk van de locaties waar ze worden geïnstalleerd. De zwaarste en grootste monopile weegt 955 ton en is 75 meter lang, terwijl de lichtste en kortste monopile 735 ton weegt en 62 meter lang is. “Zodra het installatieschip op de locatie op zee aankomt, wordt het op de exacte locatie gepositioneerd. Vervolgens tilt de kraan van het schip de monopile in het water en laat deze zakken, totdat de zeebodem is bereikt. Zodra de monopile in de juiste positie is gebracht, wordt een hydraulische hamer gebruikt om de paal in de grond te slaan tot de gewenste diepte.”

De uitdaging van deze operatie ligt niet zozeer in het weer. “Daar hebben we geen invloed op”, legt Sven uit. “Wat we wel kunnen beïnvloeden, is ons niveau van voorbereiding en focus op de taak die voor ons ligt. En dat is zeker nodig tijdens de hele campagne, waar we 140 keer dezelfde klus moeten klaren. We moeten veilig blijven werken.” Het team gaat ervan uit dat ze nog te maken zullen hebben met coronamaatregelen. “De maatregelen worden continu opnieuw bekeken en afgestemd met onze aannemers. Bovendien zijn ze toegespitst op zowel het werken op land als op zee. Op zee werken we meestal in dag- en nachtdiensten van twaalf uur en wisselen de teams elke 14 dagen.” zegt Sven.

De installatie van de monopiles loopt door tot in de zomer van 2022, met een onderbreking tijdens de winterperiode. Tijdens de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid neemt Vattenfall maatregelen om zeezoogdieren, die kwetsbaar kunnen zijn voor geluid dat vrijkomt tijdens het heien, te beschermen. “Voordat we starten met het heien gebruiken we een akoestisch afschrikmiddel om zeezoogdieren te stimuleren het gebied te verlaten. We beginnen zachtjes met heien en heien langzaam steeds wat harder, zodat zeezoogdieren voldoende mogelijkheden hebben om afstand te nemen voor het geval ze nog in de buurt zijn. Tijdens het heien plaatsen we een isolatie rond de heilocatie in de vorm van een groot, dubbel bellengordijn dat het onderzeese heigeluid vermindert. Door deze voorzorgsmaatregelen, blijven zeezoogdieren op veilige afstand tijdens het heien en beperken we het onderwatergeluid dat uit het gebied komt”, zegt Sven.

Maart 2022 tot april 2023: netaansluiting en kabelinstallatie

Om groene stroom van zee naar de kust te transporteren is een net op zee nodig. “Dit net bestaat uit kabels en offshore transformatorplatforms die nodig zijn om de elektriciteit efficiënt van de windturbines naar het onderstation op land te transporteren”, zegt Sven. Voor Hollandse Kust Zuid bestaat dit netwerk uit twee offshore transformatorplatformen met elk een basiscapaciteit van 700 megawatt en twee 220 kV exportkabels per platform (30-40 km lang). Netbeheerder TenneT gaat de platforms op zee en de verbinding met hun locatie op de Maasvlakte ontwikkelen. De kabels die de turbines van Vattenfall met de TenneT-platforms verbinden, worden in 2022 en 2023 geïnstalleerd. “Helaas zijn we niet de eersten die kabels in de Noordzee leggen”, zegt Sven. “Er zijn bijvoorbeeld al veel telefoon- en datakabels in de buurt. We brengen deze zorgvuldig in kaart en zorgen ervoor dat we de juiste afstand en beschermingslagen tussen de kabels hebben op plekken waar ze elkaar kruisen.” In totaal leggen we zo’n 325 kilometer kabels in de zeebodem.

April 2022 – april 2023: installatie windturbines

In het voorjaar van 2022 starten we met het plaatsen van windturbines op zee. “Wat je misschien is opgevallen, is dat verschillende activiteiten naast elkaar plaatsvinden. Hierdoor kunnen we het project sneller realiseren.” Dat is een uitdaging, zegt Sven: “Je kunt er ook voor kiezen om de funderingsinstallatie, de installatie van de kabels en de turbines op verschillende momenten te plannen. Maar dan duurt de hele bouw veel langer. Omdat we parallel werken, is het essentieel dat het team goed functioneert. Dat betekent goede communicatie, goede samenwerking met leveranciers en een sterke focus.”

Een groot installatieschip van 160 meter, de Wind Osprey, gaat de windturbines plaatsen. De operatie start op de Maasvlakte waar de onderdelen van de toren, de gondel en de drie bladen worden opgehaald en naar locatie op zee worden gebracht. Naast weersomstandigheden die niet te plannen zijn, zorgt ook het aantal windturbines voor de nodige uitdagingen. “Als we bij de 100ste turbine ontdekken dat we iets zijn vergeten, moeten we dat bij alle 140 locaties controleren. Hiervoor hebben we goede procedures, dus we hopen dit soort momenten te voorkomen. Maar we moeten er wel op voorbereid zijn.”

2023: volledige inbedrijfstelling

De eerste turbines van windpark Hollandse Kust Zuid zullen naar verwachting in 2022 beginnen met het opwekken van elektriciteit. Medio 2023 zullen naar verwachting alle 140 windturbines operationeel zijn en wordt het windpark volledig in gebruik genomen. Het windpark Hollandse Kust Zuid heeft dan een vermogen van 1.500 MW.

Wist je dat …

  • De werkzaamheden op zee 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaan?
  • Het installeren van een monopile zo’n 12 tot 24 uur in beslag neemt?
  • Vattenfall tijdens het plannen van alle operaties op zee gebruikmaakt van weersvoorspellingen?Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.