Nieuws

Testen van funderingen: dé generale repetitie

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid zijn al enige tijd in volle gang. Eerder dit jaar is er op de Maasvlakte bij de terminal van Sif Netherlands , onze leverancier voor de funderingen, een testfundering geplaatst. Bart Buisman begeleidde deze testfase vanuit Vattenfall en licht toe wat er dan precies gebeurt en waarom testen zo belangrijk is.

Op onze Noordzee kan het flink tekeer gaan; harde windstoten, verraderlijke stromingen en hoge golven. De funderingen van de 140 windmolens van windpark Hollandse Kust Zuid moeten vanzelfsprekend tegen alle weersomstandigheden bestand zijn. Daarnaast spelen factoren als waterdiepte en de aanwezige ondergrond ook een rol bij het ontwerp van windmolens. Tijdens de testfase bootsen we de installatie van de verschillende onderdelen op zee na.

Fundering zonder transition piece

In de zomer van 2021 start Vattenfall met de installatie van funderingen op zee. “We gaan straks 140 funderingen maken en dat doen we volgens een nieuw ontwerp. Natuurlijk hebben we als Vattenfall veel ervaring met de bouw van windparken op zee, maar nog nooit eerder bouwden we een windmolen zonder transition piece.”, licht Bart toe.

Zo’n transition piece is een tussenstuk van de funderingen met werkplatforms en een ladder. Normaal gesproken wordt dat onderdeel bovenop de monopile (paal die zich grotendeels onder water bevindt, red.) geplaatst. Nu bevestigt Vattenfall de werkplatforms en de ladder direct aan de monopile. Zonder transition piece hoopt Vattenfall het windpark sneller en goedkoper te kunnen bouwen. “Straks gaan we 140 keer dezelfde installatiewerkzaamheden verrichten, dus we zien deze testfase als een generale repetitie.”, aldus Bart.

22 meter hoog en 7 meter breed

In mei 2020 startte Vattenfall met de test van de funderingen – in vakjargon ook wel mock-up trial genoemd. Het schaalmodel, een grote holle stalen buis, is 22 meter hoog, heeft een diameter van 7 meter en weegt 220 ton. Ter vergelijking: de werkelijke lengte van de fundering is tussen de 68 en 85 meter (de lengte verschilt per turbinelocatie). Vattenfall en haar leveranciers voor windpark Hollandse Kust Zuid kwamen naar het terrein van Sif op de Maasvlakte en testten ieder hun installatieactiviteiten op de testfundering. In totaal duurde de testperiode zo’n twee maanden.

Bart illustreert hoe dit in zijn werk gaat: “Iedere leverancier had zo’n twee weken de tijd om ‘hun’ test uit te voeren. Aan het begin van de dag kwamen we met het hele team bij elkaar. We legden de tekeningen op tafel en bespraken wat er precies moest gebeuren. Tijdens de uitvoer van de test kwamen er verschillende discussiepunten boven water. Deze noteerden we en spraken we nog eens door aan het einde van de dag. Dat verwerkten we vervolgens in een rapport.”

Omstandigheden op zee versus omstandigheden op de Maasvlakte

Op zee zijn de omstandigheden heel anders dan op de Maasvlakte, waar de mock-up trial op het terrein van Sif Netherlands werd uitgevoerd. “Als we de test uitvoeren, dan stellen we ons continue de vraag: ‘Wat als we dit op zee doen? Hoe zijn de omstandigheden daar?’ Daarom bootsen we de installatieomstandigheden na zoals deze op zee waarschijnlijk ook zouden zijn. We hebben bijvoorbeeld het externe werkplatform op land expres een beetje schuin in de kraan gehangen, zoals het ook op zee kan zijn als het installatieschip door de golven beweegt.”

Bij de bouw van zo’n grootschalig windpark, is goede coördinatie tijdens de installatie van alle onderdelen op zee . “Er zijn dan ontzettend veel schepen tegelijkertijd aan het werk op de bouwlocatie. Loopt er één vertraging op, dan heeft dit een domino-effect op de rest van de planning. En hoewel we vanwege de efficiëntie de meeste bouwactiviteiten in de zomermaanden uitvoeren, hebben we ook dan in Nederland soms dagen met slecht weer. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor Vattenfall en alle leveranciers die aan het project werken, en juist daarom is zo’n mock-up trial heel belangrijk.” 

Belangrijkste geleerde lessen

Dat zo’n mock-up trial er niet voor niets is, werd al snel duidelijk. Er zijn twee geleerde lessen die er voor Bart uitspringen: “Als het windpark straks operationeel is, moeten we onderhoudswerkzaamheden verrichten. Hiervoor moeten de windmolens goed en veilig toegankelijk zijn. Daarom bevestigen we een ladder op de windmolens; die ladder bestaat uit twee delen. Tijdens de test bleek dat de installatiemethode om één van de ladders te laten zakken nog niet optimaal is. Dat wordt nu aangepast.”

“En het tweede inzicht gaat over de manier waarop we de elektriciteitskabels door de stalen buizen heen trekken. Dat is arbeidsintensief en zwaar werk. Door kleine aanpassingen kunnen we op het gebied van veiligheid en ergonomie een mooie verbeterslag maken.” 

Eind oktober 2020 worden alle feedbackpunten van de mock-up trial definitief ingediend en doorgevoerd in het ontwerp. De tweede en laatste mock-up trial staat gepland voor maart 2021. Tijdens deze trial worden de definitieve installatiemethoden en -processen vastgelegd.Dan kijkt Seaway7 vooral naar de wijze waarop de installatie van de windmolens in zijn werk gaat.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.