Nieuws

Onderwaterrobot begraaft kabels 5,5 meter diep in de Noordzeebodem

De windmolens van Windpark Hollandse Kust Zuid worden verbonden met twee transformatorplatformen van netbeheerder TenneT voor de kust van Zuid-Holland. Via deze platformen komt de energie die de windmolens opwekken uiteindelijk terecht op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Hiervoor moeten er vier kabels de Noordzeebodem ingegraven worden, op sommige stukken maar liefst 5,5 meter diep de grond in.

De fossielvrije elektriciteit die Windpark Hollandse Kust Zuid zal gaan leveren, komt niet zomaar op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk terecht. Om dit te verzorgen heeft Vattenfall een contract afgesloten met netbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het net op zee. Zij plaatsen twee transformatorplatformen voor de Zuid-Hollandse kust waar de elektriciteit naartoe wordt geleid. Van daaruit gaat het naar het vernieuwde Maasvlakte 380 kV hoogspanningsstation. Vanaf dit hoogspanningstation gaat de groen opgewekte elektriciteit het land door.

Om deze verschillende locaties met elkaar te verbinden zijn er vier flinke kabels nodig die op de bodem van de Noordzee worden ingegraven. Twee kabels gaan naar het nieuwe transformatorplatform Alpha. De onderkant van dit platform, het jacket, is de afgelopen maanden geïnstalleerd. De andere twee kabels gaan naar transformatorplatform Beta, dat in 2022 wordt geïnstalleerd. “Ondanks de uitdagende tijd met COVID-19, heeft TenneT met de installatie van het Alpha jacket en de aanleg van de eerste zeekabels belangrijke mijlpalen bereikt voor de ontwikkeling van de hoogspanningsverbinding Hollandse Kust Zuid”, aldus Marieke Dirks, projectdirecteur Net op zee Hollandse Kust Zuid bij TenneT.

De installatie van het jacket, foto: TenneT

Werkzaamheden

Voor de installatie van de kabels schakelde TenneT aannemerscombinatie Van Oord-Hellenic in. Zij hadden onder andere de taak om de 42 kilometer tussen transformatorplatform Alpha en het hoogspanningsstation op de Maasvlakte te overbruggen met twee kabels. Hiervoor moest ook de drukke Rotterdamse Maasmond worden overgestoken. Vanwege het vele scheepvaartverkeer moesten de kabels hier 5,5 meter de grond in gegraven worden. Hiervoor maakte Van Oord-Hellenic gebruik van een graafmachine met een vermogen vergelijkbaar met twee Leopard gevechtstanks (2.500 pk): de Deep Dig-It.

Deep Dig-It

De Deep Dig-It reed onbemand over de zeebodem en maakte een diepe sleuf voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Vervolgens legde de robot de kabels in de sleuf en maakte deze weer dicht. De Deep Dig-It is 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog en 11 meter breed. De graafmachine wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s installatieschip, die Deep Dig-It ook weer uit het water kan halen.

Volgende stappen

De kabel is vanaf het transformatorstation op de Maasvlakte succesvol in de Rotterdamse Maasmond gelegd en inmiddels via een 42 kilometer lange verbinding aangesloten op het transformatorplatform Alpha. Marieke Dirks: “In de loop van 2021 verwachten we de bovenkant van Alpha, dus het daadwerkelijke het transformatorplatform, te installeren op het jacket. Begin 2022 volgt dan de installatie van het tweede platform (Beta) op zee. Onze planning is erop gericht om de hoogspanningsverbinding in 2022 in operatie te nemen, zodat Vattenfall de groene stroom van het windpark kan gaan leveren.” 

Foto: TenneT
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.