Nieuws

Meerdere niet-gesprongen explosieven, waaronder bommen en zeemijnen, gevonden en afgevoerd tijdens inspectie- en verwijderingscampagne Hollandse Kust Zuid I & II

Vattenfall heeft onlangs een grondige NGE (niet-gesprongen explosieven) inspectie- en verwijderingscampagne afgerond op Hollandse Kust Zuid (HKZ) I & II, waar een aantal NGE’s werden gevonden en met succes werden verwijderd door de Koninklijke Marine.

Op de zeebodem bij HKZ I & II werden veel soorten NGE’s (variërend van bommen en zeemijnen tot machinegeweren) aangetroffen. Omdat deze objecten een bedreiging kunnen vormen tijdens de bouwwerkzaamheden voor HKZ I & II, moesten ze worden verwijderd. Eoin McGregor is een senior Geofysicus bij Vattenfall en heeft de operatie geleid om het HKZ-gebied van NGE’s vrij te maken. Hij vertelt meer over hoe ze te werk zijn gegaan en wat ze hebben gevonden.

De operatie om de NGE’s uit het HKZ I & II-gebied te verwijderen begon in juli en duurde ongeveer drie maanden. Er werd gebruik gemaakt van gegevens die eerder waren verzameld tijdens een onderzoekscampagne. De inspectie was niet alleen nodig om NGE’s en andere mogelijk gevaarlijke objecten te verwijderen, maar ook om andere objecten te vinden die de installatie van windturbinefunderingen kunnen belemmeren en die de route waarlangs de kabels worden gelegd kan veranderen.

Sporen van een wereldoorlog
Uit deze data zijn locaties gehaald die nader bekeken moesten worden, omdat ze een NGE konden zijn of op een andere manier in de weg lagen. “Vier procent van de locaties die we hebben geïnspecteerd waren NGE’s en de grote meerderheid daarvan kwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Het ging hierbij vooral om bommen, zeemijnen, machinegeweren en munitiedozen. Allemaal met de mogelijkheid tot exploderen en dus moesten ze verwijderd worden. De andere zesennegentig procent waren meestal (grote stukken) metalen puin”, zo licht Eoin McGregor toe.

Het gebied van HKZ I & II bevindt zich op de belangrijkste aanvliegroute van de geallieerden. Het kwam regelmatig voor dat vliegtuigen in zee neerstortten of hun bommen te vroeg loslieten, waarna ze op de zeebodem terechtkwamen. Bovendien vonden op de Noordzee gevechten plaats, veelal tussen geallieerde vliegtuigen en Duitse schepen.

Is het wel of geen explosief?

Tijdens de operatie werden 30 NGE’s gevonden. Eoin: “Een op afstand bestuurbaar voertuig voerde een elektromagnetisch onderzoek uit om het object te vinden. Eenmaal gelokaliseerd werd het zand rond het object verwijderd om identificatie te vergemakkelijken. Tijdens het onderzoek komen we vaak vrij dichtbij een object met ons vaartuig. Maar op het moment dat we dachten dat een object een NGE zou kunnen zijn, werd de operatie stopgezet, het vaartuig naar een geschikte afstand verplaatst en de locatie van de vondst gemarkeerd met een boei. Als we eenmaal hadden bevestigd dat we met een NGE te maken hadden, brachten we de Kustwacht op de hoogte, die op zijn beurt de Koninklijke Marine inlichtte.”

Veiligheid boven alles

“Met deze operatie wilden we het risico op het aantreffen van een NGE tijdens de werkzaamheden verkleinen tot een niveau dat zo laag is als redelijkerwijs uitvoerbaar (ALARP). Veel van de verwijderde NGE’s bevonden zich in de buurt van een turbinelocatie of op een locatie langs een kabeltracé waar vermijding niet mogelijk zou zijn. Sommige van deze NGE’s, zoals bommen met een gewicht van 450 kg, kunnen instabiel zijn, omdat ze al 70 jaar op de zeebodem liggen te roesten. Ze kunnen een bedreiging vormen voor mens en materieel tijdens de bouw en exploitatie van windpark Hollandse Kust Zuid.”

“Veiligheid stond voorop tijdens de inspectieoperatie en het verwijderen van de NGE’s zelf. We werkten samen met een aannemer – UXO Control – die zeer ervaren is met dit soort campagnes en elke keer dezelfde risicoanalyse uitvoert. Bovendien heeft onze Health & Safety-afdeling voorafgaand aan de operatie ook onze planning en operationele werkwijze bekeken om ervoor te zorgen dat alle risico’s waren beoordeeld en beperkt, zodat alles zo veilig mogelijk kon worden gedaan.”

Verwijderd of afgevoerd

“Nadat de kustwacht op de hoogte was gebracht dat er een NGE was gevonden, kreeg de Koninklijke Marine de verantwoordelijkheid voor het object. Zij bepaalden of het verwijderd of afgevoerd moest worden. Uiteraard bleven we beschikbaar en hielpen we waar nodig, bijvoorbeeld als er meer gebaggerd moest worden rond de NGE.” Nu het gebied van Hollandse Kust Zuid I & II is vrijgemaakt, kunnen de activiteiten doorgaan. Hollandse Kust Zuid III & IV worden in de toekomst ook nog geïnspecteerd.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.