Nieuws

Op weg naar het eerste subsidievrije windpark

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom Windpark Hollandse Kust Zuid. Zo werd in juli 2019 bekend dat Vattenfall ook de tender voor de ontwikkeling van kavel 3 en 4 had gewonnen. Daarmee is Vattenfall bij oplevering in een klap eigenaar van het grootste (subsidievrije) windpark op zee ter wereld. De werkzaamheden zijn in volle gang om in 2022 de eerste turbines te laten draaien. In dit bericht nemen we je mee in de planning voor de komende periode, zodat je precies weet wat je wanneer kunt verwachten.

Terugblik: samenwerken met leveranciers

Eind vorig jaar is de vergunning voor kavels 3 en 4 onherroepelijk geworden. Hiermee was het zeker dat we Hollandse Kust Zuid mochten ontwikkelen. Sindsdien is er hard gewerkt aan de optimalisatie van het ontwerp van het windpark. Ook zijn er grote contracten gesloten met onder andere de Nederlandse Sif Group, voor het produceren van de funderingen van de windmolens, en het eveneens Nederlandse TKF, voor het vervaardigen van inter-array kabelsystemen. Voor beide bedrijven is deze samenwerking belangrijk. Hiermee laat Hollandse Kust Zuid nu al zijn meerwaarde voor langdurige en hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland en de regio zien.

Naast Sif Group en TKF werkt Vattenfall met de volgende leveranciers:

  • Siemens Gamesa voor het vervaardigen van de turbines en de gedeeltelijke plaatsing ervan.
  • Prysmian voor het vervaardigen van de inter-array kabelsystemen.
  • Subsea 7 voor het installeren van de funderingen en inter-array kabelsystemen.
  • Swire Blue Ocean voor het installeren van de turbines.

Start voorbereiding en corona

Op 4 juni hebben we voor het volledige windpark de definitieve investeringsbeslissing genomen. Een mooie mijlpaal: hiermee werden alle contracten definitief en kon er echt gestart worden met de voorbereiding van de productie van onderdelen. Lees hier meer over het investeringsbesluit. 

De coronacrisis heeft veel impact op de elektriciteitsmarkt en op Vattenfall. Door het stilleggen van grote energieverbruikers, is de elektriciteitsprijs de afgelopen maanden zelfs enkele keren negatief geweest. Toch committeert Vattenfall zich met het investeringsbesluit aan dit eerste subsidievrije windpark en aan de Nederlandse energietransitie. We hebben dan ook de volle overtuiging dat Hollandse Kust Zuid een rendabel project is.

Hoewel de coronacrisis ook voor het projectteam wel tot uitdagingen heeft geleid, heeft men thuis gewoon doorgewerkt. De planning van Hollandse Kust Zuid is door de coronacrisis dan ook niet onder druk komen te staan.

De komende maanden

Het onderzoek op zee wordt de komende maanden voortgezet. Dit houdt in dat we met hightech apparatuur de zeebodem verder in kaart brengen. Met deze meetgegevens kan dan bijvoorbeeld het meest efficiënte ontwerp van de funderingen voor de windmolens worden bepaald. Ook gaat de zoektocht naar niet-gesprongen explosieven – voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog – verder.

Eerder dit jaar is er op de Maasvlakte bij de terminal van Sif Group een testfundering geplaatst. Dit model – op ware grootte – is gebruikt om een aantal tests uit te voeren, af te kunnen nemen, zoals het aanbrengen van de elektriciteitskabels. Op deze manier kunnen de leveranciers van het project zich maximaal voorbereiden op een vlotte installatie van de kabels en turbines in de Noordzee.

Vanaf 2021 bouwactiviteiten op zee

In de lente van 2021 beginnen we met de eerste werkzaamheden op zee. Dan wordt de eerste serie funderingen vanaf de Maasvlakte naar zee gebracht en door Subsea 7 geïnstalleerd. Vanaf dat moment zijn de bouwactiviteiten op zee ook zichtbaar vanaf de kust. De installatie van de funderingen gaat door tot in 2022, waarna de onderdelen van de windmolens per schip naar het project vervoerd worden. Als de onderdelen zijn aangevoerd, kan de opbouw van de windturbines van start gaan. Daar zijn we per turbine zo’n 12 uur mee bezig, afhankelijk van de weersomstandigheden.   

Vanaf 2021 start bouw onderhoudsbasis

Om ervoor te zorgen dat het windpark de komende 25 jaar groene stroom produceert, voeren we straks regelmatig onderhoud uit. Daarom bouwt Vattenfall een nieuwe onderhoudsbasis in de zeehaven van IJmuiden. In 2021 start de bouw van de betreffende faciliteiten. Rond die tijd beginnen we ook met de bouw van een tijdelijke voorziening voor de ondersteuning van de bouw van Windpark Hollandse Kust Zuid. Daarbij maken we gebruik van verplaatsbare bouwketen, die later weer elders kunnen worden gebruikt.

Vanaf 2022: eerste groene stroom

Eind 2022 zullen de eerste windmolens groene stroom gaan leveren. Een jaar later, in 2023, is het subsidievrije windpark volledig in gebruik. Uiteindelijk levert windpark Hollandse Kust Zuid een hoeveelheid groene stroom die gelijk staat aan de consumptie van meer dan 2 miljoen Nederlandse huishoudens.

Feiten Hollandse Kust Zuid

  • Met een geïnstalleerde capaciteit van 1.500 MW wordt dit bij oplevering het grootste offshore windpark ter wereld.
  • De elektriciteitsproductie staat gelijk aan de consumptie van meer dan 2 miljoen Nederlandse huishoudens.
  • Het windpark bestaat uit 140 turbines van 11 MW, dit type wordt voor het eerst op zee geplaatst.
  • Volgens overheidsvoorschriften staat de ruimte op zee tussen de turbines open voor doorvaart en medegebruik.
  • Exploitatie en onderhoud vinden plaats vanuit Vattenfalls nieuwe, moderne onderhoudscentrum in de haven van IJmuiden.
  • Het windpark wordt verbonden met twee offshore sub-stations, geëxploiteerd door de Nederlandse netbeheerder TenneT.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.