Nieuws

Vattenfall breidt uit in de regio en sluit zich aan bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, dat met Hollandse Kust Zuid het grootste windpark voor de Nederlandse kust ontwikkelt, sluit zich aan bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Bij deze publiek-private vereniging zijn meer dan 85 bedrijven en organisaties aangesloten die in het havengebied actief zijn in de offshore energiesector. Met het lidmaatschap wil Vattenfall de samenwerking met regionale bedrijven bevorderen.

Vattenfall is als pionier in offshore wind al meer dan tien jaar in de haven van IJmuiden gevestigd, vanwaar het gezamenlijk met Shell een windpark voor de kust van Egmond exploiteert. In 2018 en 2019 won Vattenfall via twee subsidievrije tenders de vergunning om Hollandse Kust Zuid te bouwen. Met een vermogen van ca. 1500MW wordt dit offshore windpark, dat in 2023 volledig operationeel moet zijn, het grootste van Nederland. In aanloop naar de bouw van Hollandse Kust Zuid zal Vattenfall haar activiteiten in IJmuiden gaan uitbreiden, onder andere door de ontwikkeling van een nieuw onderhoudscentrum, in samenwerking met Zeehaven IJmuiden.

AYOP is een vereniging van bedrijven, regionale overheden en kennis/onderwijsinstellingen in het Noordzeekanaalgebied die actief zijn in de offshore energiesector. Het verbinden van de kennis en ervaring van de leden resulteert in slimme toekomstbestendige oplossingen en samenwerkingsverbanden voor de offshore energiesector, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie voor een duurzame toekomst van de regio.

Voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van Hollandse Kust Zuid zal Vattenfall met een groot aantal bedrijven gaan samenwerken, ook in de regio Amsterdam-IJmuiden. Een actief lidmaatschap van AYOP stelt Vattenfall in staat om in nauw contact te blijven met regionale bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van Hollandse Kust Zuid. Daarnaast hoopt Vattenfall, als grootste offshore windontwikkelaar in de regio IJmond, kennis en expertise bij te dragen aan het AYOP-netwerk, dat de ambitie heeft om zich in toenemende mate toe te spitsen op de offshore energietransitie.

Erik Hiensch, Vattenfall’s hoofd van Offshore Operations & Maintenance: “Hollandse Kust Zuid is het eerste subsidievrije offshore windpark ter wereld. Daarmee is het een baanbrekend project, zowel voor Vattenfall als voor Nederland. Om dit park succesvol te kunnen bouwen en exploiteren is samenwerking essentieel. Het lidmaatschap van AYOP past bij onze ambitie om samen te werken met regionale partijen aan een project waar iedereen trots op kan zijn.”

Dorothy Winters, Programmamanager Offshore Wind bij AYOP: “Vattenfall gaat een bijzondere en mooie uitdaging aan met de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid. Een prachtige kans voor hen, maar zeker ook voor onze regio en leden. Wij willen ons met onze leden als partner opstellen en daarmee Vattenfall  ondersteunen bij de ontwikkeling en het onderhoud van het windpark.  We zijn daarom blij met het lidmaatschap van Vattenfall. De intensieve verbinding met onze leden levert voor alle partijen een win-win-situatie op.”
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.