Nieuws

Start gemaakt met het identificeren van niet-ontplofte munitie en andere objecten op de zeebodem

Op dinsdag 7 juli is UXO Control met het schip Geoholm naar de locatie gevaren waar we de offshore windparken gaan bouwen. UXO Control zal de komende drie tot vier maanden een gedetailleerd onderzoek naar eerder geïdentificeerde objecten op de zeebodem, op zoek naar niet-ontplofte munitie.

UXO Control zal haar onderzoek richten op verschillende objecten die al zijn geïdentificeerd tijdens een eerdere campagne in 2019. Het voornaamste doel hiervan is om erachter te komen of er zich onder deze objecten niet-ontplofte bommen en mijnen bevinden, zodat deze veilig kunnen worden verwijderd voordat met de bouw van het windpark wordt begonnen.

In de Noordzee bevinden zich nog altijd aanzienlijke hoeveelheden niet-ontplofte munitie, die dateren uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een deel van deze niet-ontplofte munitie is afkomstig van oude mijnenvelden, terwijl andere niet-ontplofte munitie werd gedumpt door gevechtsvliegtuigen. Hoewel veel niet-ontplofte munitie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is verwijderd, vormen achtergebleven explosieven nog steeds een aanzienlijk gevaar bij het werken op zee. Het identificeren en veilig verwijderen van deze explosieven is van het grootste belang om de veiligheid van personeel en materieel tijdens bouwactiviteiten te waarborgen.

Gemiddeld genomen gaat het bij maximaal vijf procent van de geïdentificeerde objecten om niet-gesprongen explosieven. Als deze worden gevonden, wordt de Koninklijke Marine gewaarschuwd en zal zij de locatie bezoeken om de UXO ter plekke of, indien nodig, op een veiligere locatie onschadelijk te maken. Daarbij staat veiligheid altijd voorop. Het inspectievaartuig zal tijdens de verwijdering van niet-gesprongen explosieven een veilige afstand aanhouden en er zal een bericht aan zeevarenden worden verstuurd om hen ruim voor de verwijderingsactiviteiten te waarschuwen en hen te adviseren een veilige afstand te bewaren. De Koninklijke Marine neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwijdering van niet-gesprongen explosieven zo min mogelijk impact heeft op het zeeleven. Zo worden voorafgaand aan het tot ontploffing brengen van explosieven akoestische afschrikmiddelen ingezet om ervoor te zorgen dat kwetsbare zeezoogdieren het gebied tijdig verlaten.

Na afronding van de campagne in Hollandse Kust Zuid 1 & 2 zal UXO Control in 2021 een volgende campagne uitvoeren, waarbij Hollandse Kust Zuid 3 & 4 zullen worden onderzocht.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.