Nieuws

Vattenfall en TenneT tekenen overeenkomst offshore netaansluiting

Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen netbeheerder TenneT en Vattenfall is een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid 3 & 4 bereikt. TenneT zal de offshore-netaansluiting voor het windpark van Vattenfall realiseren. Vorig jaar tekenden beide partijen ook al een overeenkomst voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2.

“Dit is een belangrijke mijlpaal en ik ben blij dat de contracten zo snel getekend konden worden, slechts negen maanden na het winnen van het bid” zegt Catrin Jung, hoofd offshore wind van Vattenfall. “We kijken ernaar uit om ook bij Hollandse Kust Zuid 3 & 4 samen te werken met TenneT. Hollandse Kust Zuid zal in totaal een energieproductie leveren die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van twee tot drie miljoen Nederlandse huishoudens en vormt daarmee een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

“De ontwikkeling van het net op zee is duidelijk op stoom,” zegt Marco Kuijpers, Director Offshore bij TenneT. “Hollandse Kust Zuid is het tweede windparkgebied dat wij gaan ontsluiten met twee gestandaardiseerde wisselstroom verbindingen van ruim 700 MW per stuk. Wij zien er naar uit om ook HKZ 3 & 4 samen met Vattenfall succesvol te ontwikkelen.”

Net op zee

TenneT is door de Nederlandse overheid aangewezen als netbeheerder op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat TenneT voor de locatie Hollandse Kust Zuid 1.400 MW aan netverbindingen op zee aanlegt, met aanvullende flexibele transportcapaciteit.  De planning is dat de werkzaamheden voor de verbinding voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2 in 2021 van start gaan. De offshore netverbinding voor kavels 3 & 4 volgt in 2022. Alle kavels worden ontwikkeld door Vattenfall.

De netaansluiting voor Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk twee 220 kV wisselstroom kabels. Via deze kabels wordt de stroom naar land gebracht. Op land bouwt TenneT een nieuw transformatorstation en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. In dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.