Nieuws

Volle inzet op continuïteit om Hollanse Kust Zuid veilig en op tijd op te leveren

De uitbraak van het Covid-19 virus zorgt voor unieke uitdagingen voor Vattenfall en haar leveranciers en partners. Toch is Vattenfall ervan overtuigd dat windpark Hollandse Kust Zuid veilig en op tijd kan worden opgeleverd. De medewerkers van Vattenfall zijn gewend aan het werken op afstand en zijn hiervoor ook goed toegerust, zodat werkzaamheden grotendeels onverstoord door kunnen blijven gaan. Door voortdurend goed af te stemmen met onze leveranciers zorgen we ervoor dat we ons snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

De wereldwijde Covid-19 uitbraak en de maatregelen die genomen worden om deze uitbraak te beheersen raken ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk. Als bedrijf dat vitale diensten verleent, neemt Vattenfall haar verantwoordelijkheid richting haar personeel, stakeholders en het de bevolking. De focus van ons bedrijf ligt nu op het garanderen van de continuïteit van onze elektriciteitsproductie en de levering van onze projecten, waarbij de veiligheid van onze medewerkers en aannemers altijd voorop staat.

Vattenfall heeft met Hollandse Kust Zuid de uitdaging aangenomen om een van de grootste, meest innovatieve offshore windparken ter wereld te bouwen tegen lage kosten en met een ambitieuze tijdslijn. De situatie waar we momenteel mee te maken hebben, zorgt voor extra uitdagingen, voor Vattenfall en voor de leveranciers waarmee we samenwerken. Het Hollandse Kust Zuid projectteam is volledig gericht op het waarborgen van de continuïteit en de veilige en tijdige oplevering van het project. Door onze sterk internationale en digitale organisatiestructuur zijn we goed toegerust en gewend om digitaal en op afstand te werken. Dit betekent dat we zeer efficiënt en effectief kunnen blijven in ons kantoorwerk. We realiseren ons dat onze leveranciers op dit moment ook voor grote uitdagingen staan en stemmen voortdurend met hen af om ons aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden en gezamenlijke oplossingen te vinden voor problemen waarmee we worden geconfronteerd.

Het is vooralsnog niet mogelijk om de duur en omvang van de gevolgen van de Covid-19 met zekerheid te voorspellen. Op dit moment blijven we er echter van overtuigd dat we in staat zullen zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden en ons volledig te blijven inzetten om het project veilig en zonder vertraging te leveren.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.