Nieuws

Vattenfall wint tender Hollandse Kust Zuid 3&4

Vandaag is bekendgemaakt dat Vattenfall de vergunning krijgt voor het windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4. In maart diende Vattenfall een voorstel in voor dit subsidieloze windpark. Met het winnen van deze tender is Vattenfall in één klap eigenaar van het grootste (subsidievrije) windpark op zee. In 2018 won het bedrijf namelijk al het aangrenzende project Hollandse Kust Zuid 1&2. In totaal zal Hollandse Kust Zuid 1-4 een productie hebben die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van zo’n 3 miljoen Nederlandse huishoudens.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall, licht toe: “Dit is fantastisch nieuws voor Vattenfall, maar ook voor onze partners en de Nederlandse energietransitie. Zeker met het oog op onze ambitie om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Nederland is een belangrijke markt voor ons en dit zal een van onze grootste offshore projecten zijn. Het is een grote eer voor ons om met dit project bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen die Nederland heeft om klimaatverandering tegen te gaan en met steeds goedkoper wordende schone bronnen Nederland van groene stroom te voorzien.”

“Het winnen van het bod voor Hollandse Kust Zuid 3 & 4 is het resultaat van onze inzet om te laten zien dat we in staat zijn om een compleet aanbod te doen en bewijst voor ons dat we een goed portfolio hebben met een solide trackrecord. Daarnaast hebben we door samenwerking met onze partners (haven, aannemers en turbineleverancier) een state-of-the-art voorstel voor dit project ingeleverd. We kunnen nu de projecten Hollandse Kust Zuid 1&2 en 3&4 bundelen. Dat is een groot voordeel dat leidt tot verdere optimalisatie in de ontwikkeling en bij het onderhoud van zo’n groot windpark”, zegt Gunnar Groebler, Senior Vice President en Head of Business Area Wind van Vattenfall.

Vervolgstappen

Vattenfall gaat nu aan de slag met de laatste voorbereidingen voor dit windpark samen met de al gekozen partijen. Siemens Gamesa is de turbineleverancier, de funderingen worden geleverd door Sif en de kabels door Prysmian. Seaway Heavy Lift is verantwoordelijk voor de installatie van kabels en funderingen en Swire Blue Ocean zal de windmolens gaan installeren. De bouw is gepland in 2022. Volgens de aanbestedingsregels moet Hollandse Kust Zuid 3&4 volledig operationeel zijn binnen vijf jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.