Nieuws

‘Dynamisch verbruik kan energietransitie versnellen’

Onlangs nam Vattenfall Senfal over. Deze Nederlandse startup ontwikkelde zelflerende algoritmen die het energieverbruik van klanten kunnen sturen op basis van fluctuaties in aanbod en prijs.

De missie van Vattenfall is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Dat vraagt niet alleen om een groei van duurzame productie, maar ook om een betere koppeling van het aanbod aan de vraag. De opslagmogelijkheden en netcapaciteit voor duurzame energie blijven immers beperkt.

‘In plaats van het terugschakelen van windmolens, kun je beter de gebruiker op- of afschakelen’, legt Director Markets Erik Suichies uit. ‘Door middel van ‘dynamisch gebruik’ kunnen consumenten en bedrijven hier zelf een belangrijke rol in spelen en maximaal gebruik maken van duurzame elektriciteit.’

Automatisch op en afschakelen

Senfal ontwikkelde een algoritme dat apparaten van klanten en hun stroomverbruik koppelt aan de elektriciteitsmarkt. Wanneer het bijvoorbeeld niet waait en de uurprijs op de spotmarkt een aantal dure uren laat zien, kan ‘vraagsturingssoftware’ ervoor zorgen dat een apparaat automatisch op een lager vermogen gaat draaien. De dag erna, bij een gunstiger energieprijs, kan datzelfde apparaat juist een tandje bijschakelen, uiteraard op voorwaarde dat het bedrijfsproces dit toelaat.

De software van Senfal kan breed worden toegepast, van elektrische auto’s en warmtepompen tot machineparken van industriële grootverbruikers.

Lees meer op Utilities.nl.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.