Nieuws

Vattenfall start werkzaamheden Hollandse Kust Zuid 1&2

Werkzaamheden Hollandse Kust Zuid 1&2

De eerste fysieke voorbereidende werkzaamheden rondom het windpark op zee Hollandse Kust Zuid 1&2 zijn begonnen. In het voorjaar van 2019 starten verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee.

In september 2018 was de vergunning voor dit eerste subsidieloze windpark onherroepelijk. Vattenfall is al eerder begonnen met het inrichten van een projectteam en heeft de eerste onderzoeken gedaan die nodig zijn om goed te kunnen inschatten wat er allemaal komt kijken bij het aanleggen van zo’n groot windpark. Vanaf het voorjaar vinden de eerste echte werkzaamheden op zee plaats. Experts kijken dan onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes.

Vattenfall heeft verschillende contracten getekend met leveranciers die hier een rol in gaan spelen. Bibby Hydromap en Fugro verrichten, samen met vertegenwoordigers van East Point Geo en Cathie Associates, de komende maanden diverse onderzoeken op zee.

Al eerder is door de overheid een geofysisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Hiermee zijn de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart gebracht. Deze onderzoeksgegevens zullen nu worden aangevuld met gegevens uit nieuwe onderzoeken om de ontwikkeling van het windpark verder te optimaliseren. Dit gebeurt door de zeebodem en ondergrondse geologie op de locatie te bekijken. Zo krijgt Vattenfall een beeld hoe de funderingen van de windmolens het beste geplaatst kunnen worden.

Maar ook de wind- en zee condities zullen bestudeerd kunnen worden. Bij het aanleggen van een windpark is het van belang dat de windmolens op de juiste plekken komen te staan, op de juiste afstand van elkaar. En net zo belangrijk is het dat de windmolens komen te staan op de plekken waar de beste weersomstandigheden zijn, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de wind energie.

“De komende maanden vertrekken boten naar het gebied van het windpark. De ploegen op de boot verblijven ook enkele dagen op zee en zullen elkaar afwisselen. We gaan nu echt aan de slag op de locatie zelf. Dat betekent een nieuwe fase in het project”, licht Ian Bremner, Project Directeur van Hollandse Kust Zuid toe. “We laten een studie verrichten naar de condities van de bodem zodat we straks exact weten hoe het gesteld is met de bodem en op welke plekken we de funderingen van de windmolens kunnen plaatsen. De bedrijven die we hebben gecontracteerd, hebben veel ervaring hiermee en we zijn dan ook blij om ze aan boord te hebben.”

Over Vattenfall

Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.