Nieuws

Vattenfall doet mee aan tender windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4

Windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4

Vattenfall gaat een voorstel indienen voor de tender voor windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4. Dit is een mijlpaal voor Vattenfall en past bij de ambitie om fossielvrij te zijn binnen één generatie. De tender is geopend van 1 tot en met 14 maart.

“Vattenfall voelt zich sterk verbonden met de Nederlandse markt en zal ook als naam en bedrijf steeds meer zichtbaar zijn in Nederland. Met de deelname aan de tender Hollandse Kust Zuid 3&4 willen wij opnieuw bijdragen aan de energietransitie van Nederland. Na het winnen van het eerste subsidievrije windpark Hollandse Kust Zuid 1&2, is Vattenfall zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de ronde voor Hollandse Kust Zuid 3&4”, aldus Magnus Hall CEO van Vattenfall.

Synergieën met Hollandse Kust Zuid 1&2

De Noordzee en met name het gebied ‘Hollandse Kust Zuid’ is een perfect windgebied. Er zijn bovendien significante synergiën te behalen voor Vattenfall met windpark Hollandse Kust Zuid 1&2. In september 2018 ontving Vattenfall de onherroepelijke vergunning voor de bouw van dit windpark. De eerste voorbereidingen van Hollandse Kust Zuid 1&2 zijn al gestart. Zo is er al begonnen met het uitvoeren van verschillende onderzoeken op de locatie van het windmolenpark in de Noordzee.

Bouwen en exploiteren

“Doordat wij al aan de slag zijn met Hollandse Kust Zuid 1&2, is het voor ons mogelijk om een risicovrij voorstel op te stellen voor Hollandse Kust Zuid 3&4. De schaalvoordelen die er zijn als wij de twee projecten kunnen combineren, leveren immers een kostenbesparing op. En dat zorgt voor een robuuste businesscase. Hollandse Kust Zuid 3&4 kan profiteren van de inspanningen die al zijn geleverd voor Hollandse Kust Zuid 1&2. Naast kostenvoordelen zal dit ons ook een voorsprong geven op ontwerp en constructie en dat versnelt het ontwikkelingsproces”, legt Gunnar Groebler, Senior Vice President en hoofd van Business Area Wind van Vattenfall, uit.

“We combineren een sterke staat van dienst in het bouwen en exploiteren van windmolenparken tegen de laagste kosten, met de mogelijkheid om het marktrisico te beheersen en elektriciteit te verkopen op de Nederlandse markt en klanten. Wij zijn vastbesloten om dit windpark te bouwen en het de komende decennia duurzame energie te laten leveren. Daarom doen wij mee aan deze tender”, zegt Gunnar Groebler.

Wind en Vattenfall

Momenteel heeft Vattenfall 2,8 GW (gigawatt) geïnstalleerde windcapaciteit (1,1 GW op land en 1,7 GW op zee) in vijf landen: Denemarken, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In 2018 was de totale elektriciteitsproductie daarvan 7,8 TWh. De portefeuille bestaat uit ongeveer 1100 windturbines.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.