Nieuws

Volgende stap in realisatie Hollandse Kust Zuid 1 & 2: offshore-netaansluiting

Windpark Den Haag Noordwijk

Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen netbeheerder TenneT en Vattenfall is een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2 bereikt. TenneT zal de offshore-netaansluiting voor het 700 megawatt (MW) windpark van Vattenfall realiseren.

“We zijn blij met deze ontwikkeling”, zegt Gunnar Groebler, hoofd van Vattenfall Wind. “Het mooie is dat de contracten al zo snel getekend zijn, nog voor de deadline van maart dit jaar. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met TenneT voort te zetten en dit project te realiseren. Het betekent immers een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Het net op zee gaat nu écht vorm krijgen met eerst 1.400 MW in windgebied Borssele, daarna Hollandse Kust Zuid en uiteindelijk Hollandse Kust Noord in 2023.”

Net op zee

TenneT is door de Nederlandse overheid aangewezen als netbeheerder op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat TenneT voor de locatie Hollandse Kust Zuid 1.400 MW aan netverbindingen op zee aanlegt. De 700 MW verbinding voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2 gaat in 2021 in bedrijf. De netverbinding voor kavels 3 & 4 volgt een jaar later. In de zomer van 2019 wordt bekend welke partij Hollandse Kust Zuid 3 & 4 gaat bouwen.   

De netverbinding voor Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW en twee 220 kV wisselstroom kabels per platform. Op land bouwt TenneT een nieuw transformatorstation en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘De Maasvlakte’ uit. In dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.