Planning

Vattenfall bouwt een nieuw windpark op de Noordzee: Hollandse Kust Zuid. U vindt de planning van de bouw hier. 

Fase 1

Bodemonderzoeken in de Noordzee
2019

Fase 2

Ontwerp en aanbesteding
2019 - 2020

Fase 3

Productie van onderdelen
2021

Fase 4

Installatie windmolens
2022 – 2023

Fase 5

Ingebruikname
2023

Bodemonderzoek in de Noordzee (2019 – 2020)

In het voorjaar van 2019 starten we met verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee. Experts kijken onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes. Met deze kennis zorgen we ervoor dat het ontwerp, de bouw en de operatie van het windpark vlot, goed en veilig verloopt. In het najaar van 2019 ronden we de onderzoeken af.

Ontwerp en aanbesteding (2019 – 2020)

In de loop van 2019 werken we verder aan het gedetailleerde ontwerp van het windpark, waaronder de fundering, bekabeling en windmolens. Dit duurt tot eind 2020. Tegelijk met de ontwerpfase gaan we in gesprek met leveranciers. In de loop van 2019 en 2020 schaffen we de onderdelen voor het windpark aan: fundering, bekabeling en windmolens.

Productie van onderdelen (2021 – 2022)

Rond 2021 start de productie van de verschillende onderdelen voor het windpark. Alle onderdelen zullen voorafgaand aan de bouw in 2022 geproduceerd zijn.

Installatie windmolens (2022 – 2023)

Vanaf begin 2022 installeren we de windmolens op zee. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat het windpark eind 2022 of begin 2023 wordt opgeleverd.

Ingebruikname (2023)

De ingebruikname van het windpark verloopt in fases. Een belangrijke mijlpaal is wanneer de windmolens de eerste stroom leveren. Naar verwachting zal het windpark medio zomer 2023 op volle kracht draaien. Windpark Hollandse Kust Zuid zal een elektriciteitsproductie hebben die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.